Lokale tjenester

Her er våre lokale tjenester:

  • Elektroinstallasjon – i bolig, næringsbygg, landbruk og industri
  • Serviceoppdrag – i de fleste typer elektrisk anlegg og styresystemer
  • Data spredenett – i alle typer bygg
  • Fiberinstallasjon – bedriftsinternt og FTTH
  • Varmepumper – salg, montering og service av luft/luft
  • Elsikkerhet – Kontroll av el.anlegg og termografi i henhold til NEK 405. Boliger, Næring, Landbruk
  • ENØK – Styringssystemer for varme og lys for energiøkonomisk gevinst

Sertifikater

Samarbeidspartnere